UCHWAŁA NR 421 / 2021

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 17 listopada 2021 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 945), w związku z art. 11 ust 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

  • 1.

W uchwale Nr 408/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w załączniku nr 4 w lp. 21 w kolumnie „skala oceny” wyraz „tak” zastępuje się wyrazami „tak lub nie dotyczy”.

 

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

  1. Starosta Jacek Monkiewicz (—)

 

  1. Wicestarosta Ewa Smolińska (—)

 

  1. Arletta Kostrzewa (—)

 

  1. Monika Jurek (—)

 

  1. Tomasz Komarnicki …..nieobecny……….

 

 

Wydrukuj stronę