SZUKAMY STAŻYSTY

Starostwo Powiatowe w Brzegu przyjmie 2 osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku technik prac biurowych w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami (wymagania: wykształcenie geodezyjne, informatyczne, administracyjne, umiejętność obsługi komputera).

Ponadto chętne osoby powinny spełniać wymagania dla osób kierowanych na staż przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. kadrowych – pok.102
w budynku przy ul. Robotniczej 20, tel. 77 444 79 59 lub 77 444 79 37.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do dnia 24.02.2020 r.

Wydrukuj stronę