Od 1 stycznia 2012 roku, w Brzeskim Centrum Medycznym działa Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), który jest integralną częścią szpitala. SOR przygotowany jest pod względem strukturalnym, organizacyjnym i kadrowym do podejmowania działań diagnostyczno-leczniczych w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został lek. med. Michał Bączkowski, specjalista z zakresu medycyny ratunkowej i specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. Ponadto na oddziale pracuje dziewięciu lekarzy specjalistów. Funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełni mgr pielęgniarstwa Małgorzata Bajsarowicz, która kieruje zespołem dziesięciu pielęgniarek (wśród których dwie pielęgniarki posiadają specjalizację z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego) oraz trzech ratowników medycznych.

 

„Gdy kilka lat temu zaczęliśmy myśleć o utworzeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego sądziliśmy, że liczba pacjentów i wykonywanej diagnostyki wzrośnie maksymalnie o 20% – mówi Mariusz Grochowski, Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego. W tej chwili, w porównaniu do marca ubiegłego roku, kiedy to izba przyjęć udzielała pierwszej pomocy, wzrost jest 50%. To jest bardzo duża liczba. Ważne jest również to, że na SORze udziela się pomocy w większym zakresie i wykonuje się więcej badań diagnostycznych niż miało to miejsce na izbie przyjęć.

 

Z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym ściśle współpracuje ratownictwo medyczne. Od lipca zeszłego roku zajmuje się tym firma Falck. Mogę powiedzieć, że współpraca układa się w sposób wzorcowy. W Falcu pracuje więcej lekarzy ze specjalizacją ratownictwo medyczne i uważam, że jakość pracy ratowników wzrosła”.

 

„Współpraca ratownictwa medycznego z Brzeskim Centrum Medycznym układa się bardzo dobrze – mówi Mariusz Baran – kierownik Ratownictwa Medycznego Falck. Od momentu, w którym powstał Szpitalny Oddział Ratunkowy pracuje się sprawniej. Pacjenci przywożeni są w jedno miejsce gdzie otrzymują niezbędną pomoc”.

 

 

 

Nadrzędnym celem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest zapewnienie optymalnej diagnostyki i leczenia, szczególnie w stanach zagrożenia życia. Realizacja pozostałych zadań odbywa się w poszczególnych obszarach zadaniowych.

 

– obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć z zadaniem wykluczenia lub potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz określenia stopnia zagrożenia,

 

– obszar resuscytacyjno-zabiegowy do prowadzenia konkretnych działań medycznych,

 

– wstępnej intensywnej terapii z zadaniem zastosowania diagnostyki różnicowej i podjęcia wstępnego leczenia w zakresie niezbędnym dla przywrócenia i stabilizacji czynności życiowych,

 

– obszar terapii natychmiastowej, gdzie wykonuje się drobne zabiegi chirurgiczne w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

 

– obszar obserwacji, gdzie pacjent przebywa na obserwacji i jest monitorowany,

 

– obszar konsultacyjny, gdzie przeprowadzane są badania lekarskie i konsultacje specjalistyczne.

 

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiają pacjenci ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, z poradni specjalistycznych, pacjenci przywiezieni przez karetki pogotowia ratunkowego oraz zgłaszający się bez skierowania (przyjmowani tylko w stanach zagrożenia życia).

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, które wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki w kierunku zaburzeń sercowo-naczyniowych, bólów w klatce piersiowej, bólów brzucha, zaburzeń wodno-elektrolitowych, obrażeń ciała niezagrażających życiu. Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów szpitala lub wypisywani z zaleceniami, co do dalszego postępowania, do domu.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę diagnostyczną, a ponadto posiada całodobowy dostęp do Pracowni USG, Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej.
Wydrukuj stronę