W piątek (15 kwietnia) żołnierze z 1. Brzeskiego Pułku Saperów, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście tłumnie zgromadzili się na placu apelowym brzeskiej jednostki. Powodem tego były obchody corocznego Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Dnia Sapera. Wśród przyjaciół i sympatyków saperów byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Wiceburmistrzem Brzegu Bartłomiejem Kostrzewą. Na uroczystościach obecni byli również przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, instytucji cywilnych, a także duża grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci.

O godzinie 10.00 Dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów płk Marek Golan odebrał meldunek rozpoczynający oficjalną część obchodów Dnia Sapera. Następnie odczytane zostały rozkazy i decyzje przełożonych wyróżniające żołnierzy i pracowników pułku za całoroczny trud i wysiłek włożonych w realizację zadań służbowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Podczas swojego przemówienia starosta Maciej Stefański podziękował żołnierzom za ofiarną służbę na rzecz kraju. „Powiat brzeski zawsze mógł liczyć na saperów – podkreślał. Wystarczy przypomnieć sobie powodzie z 1997 i 2010 roku, a także setki innych wydarzeń, w których brzescy żołnierze działali na rzecz naszego społeczeństwa. W tych wszystkich trudnych chwilach byliście blisko nas i zawsze podawaliście nam pomocną dłoń, za co w imieniu mieszkańców powiatu serdecznie wam dziękuję”.

Z placu apelowego pododdziały pułku i zebrani goście udali się pod pomnik poświęcony pamięci saperów poległych na polach bitew, by złożyć na nim wiązanki kwiatów. Zanim to nastąpiło, szef sekcji wychowawczej mjr Błażej Lenard odczytał Apel Poległych, a kompania honorowa salwą honorową oddała należną cześć wszystkim saperom, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.

Tegoroczne uroczystości zakończyła biesiada saperska, która odbyła się na terenie Klubu Wojskowego.

Warto przypomnieć, że obchodzony 16 kwietnia Dzień Sapera, to święto ustanowione w 1946 r. w pierwszą rocznicę forsowania przez 1 Armię WP linii Odry i Nysy Łużyckiej. Tego dnia 1945 roku rozpoczęła się operacja berlińska, w której wojska inżynieryjne odegrały niepoślednią rolę. Szesnastodniową, zwycięską bitwę o Berlin polscy żołnierze rozpoczynali forsowaniem Odry pod Siekierkami i Gozdowicami oraz Nysy Łużyckiej pod Rothenburgiem. Za sprawą 3 Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej i 1 B. Sap. 17 kwietnia w rejonie Gozdowic stanął na Odrze 275-metrowy most pontonowy, po którym przeprawiły się m.in. pułki artylerii 2 i 3 dywizji piechoty oraz 4 brygada artylerii ppanc. Ostatnim zadaniem wykonywanym przez pontonierów i saperów w ramach operacji berlińskiej było zabezpieczenie przeprawy czołgów 2 gwardyjskiej armii pancernej przez Szprewę.

Krystian Ławreniuk

Wydrukuj stronę