27 stycznia w Sali Książęcej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach procesu przygotowania nowej strategii rozwoju województwa opolskiego. Na spotkaniu obecni byli Marszałek Józef Sebesta, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Starosta Powiatu Namysłowskiego Julian Kruszyński oraz samorządowcy z obu powiatów.

 

Podczas konsultacji poruszono kwestię sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, analizowano jego mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Dyskutowano na temat wysokiego poziomu bezrobocia w powiatach brzeskim i namysłowskim. Poruszono także kwestię stworzenia kolejnej przeprawy mostowej przez Odrę – temat ten od dawna jest priorytetem dla władz powiatu brzeskiego.

Jednym z punktów spotkania było również omówienie planu utworzenia Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji wraz z uzdrowiskiem w miejscowości Pokój. Miałaby ona bardzo duży potencjał, ponieważ połączyłaby interesy wielu powiatów.
Spotkania Marszałka Województwa Opolskiego z samorządowcami w całym rejonie będą trwały do końca marca. Nowa strategia rozwoju ma zostać przegłosowana przez Sejmik Województwa Opolskiego w listopadzie.
Wydrukuj stronę