Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu już nie raz udowodnili, że potrafią być najlepsi nie tylko w nauce. Sięgali po laury naukowe i sportowe. Tym razem znaleźli się w czołówce laureatów konkursu na spot reklamowy o powiecie brzeskim. Komisja w składzie: Paweł Kozerski (przewodniczący), Alicja Biesaga, Brygida Jakubowicz, Małgorzata Stanowska, Tomasz Fronckiewicz oraz Wojciech Komarzyński oceniła spoty reklamowe zrealizowane przez uczniów I LO, ZSZ nr 1 oraz LO w Grodkowie. Wyróżnienia II stopnia otrzymali uczniowie z LO z Grodkowa: Kornelia Banik, Patryk Bandyk, Kacper Turyniewicz. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Mariusz Andraszak z ZSZ nr 1 w Brzegu. Laureatem III miejsca został Michał Kijowski z ZSZ nr 1 w Brzegu, II miejsce zajęła Aleksandra Nowak z I LO, a I miejsce jej kolega z tej samej szkoły Marek Pyzowski. Prace uczniowskie powstały pod merytoryczną opieką nauczycieli, a laureata I miejsca i całą filmową ekipę z I LO przygotował Wojciech Wolak. Już tradycyjnie patronat honorowy nad konkursem objęła europoseł Lidia Geringer de Oedenberg oraz Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Nagrody wręczono na uroczystej prezentacji spotów w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 23.10.2015r. Laureaci I, II i III miejsca otrzymali z rąk Tomasza Musielaka, społecznego asystenta w biurze europoseł Lidii Geringer de Oedenberg, zaproszenia na wycieczkę do Brukseli. Odwiedzą oni Europarlament w sierpniu 2016r. Pozostali wyróżnieni otrzymali z rąk wicestarosty Jana Golonki nagrody współfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (zaprezentowane spoty reklamowe zawierały elementy ukazujące nie tylko piękno przyrody powiatu brzeskiego, ale też inwestycje proekologiczne). Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli także nauczyciele ze szkół, które przystąpiły do konkursu. Konkurs przygotował Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu. Spot, którego autorem jest Marek Pyzowski zostanie zamieszczony w mediach społecznościowych; na stronie internetowej powiatu, będzie tez prezentowany na wydarzeniach kulturalnych i oświatowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Do pobrania spot reklamowy

Marek Pyzowski (I LO w Brzegu) laureat 1 miejsca w konkursie na spot reklamowy “Mój Powiat Brzeski”

Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę