Portal Edukacyjny Perspektywy po raz szesnasty opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Kapituła, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. przedstawiła zestawienie, w którym znalazło się 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.

W przypadku liceów brano w nim pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W technikach uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W tym prestiżowym zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu. Tegoroczny wynik „Starego Ogólniaka” jest najlepszy od trzech lat. Szkoła w rankingu zajęła 264 miejsce (6 w województwie opolskim). W 2012 roku uplasowała się na 372 miejscu, a rok później spadła na 416 miejsce. Najlepsza, zdaniem Portalu Edukacyjnego Perspektywy, szkoła w powiecie brzeskim, dzięki uzyskaniu w tym roku miejsca w trzeciej setce, otrzymała Znak Jakości Srebrnej Szkoły 2014. Trzy pierwsze miejsca w rankingu liceów zajęły: Liceum Akademickie UMK w Toruniu, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie i XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na podium w rankingu techników stanęły: Technikum Zawodowe nr 7 w Nowym Sączu, Technikum Łączności w Krakowie i Technikum Elektroniczne w Lublinie.

Wydrukuj stronę