Minęło już pięć lat od daty podpisania umowy partnerskiej z Ukrainą. Wiele w tym okresie się wydarzyło: mieliśmy okazję gościć ukraińskie zespoły wokalno-muzyczne, degustować ukraińskie produkty w czasie Świąt Powiatu w Łosiowie, gościć młodzież z Horodenki w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1, ale też wielokrotnie być gośćmi ukraińskich przyjaciół.

Za te pięć lat na pewno wyzbyliśmy się uprzedzeń, zawiązaliśmy wiele indywidualnych przyjaźni, i choć i my i partnerzy z Ukrainy pamiętamy przeszłość, to obecne pokolenie dąży do zgody i jedności.

Powiat Horodenka słynie na Ukrainie z imprez kulturalnych i artystycznych (na Ukrainie tzw. „Domy Kultury” podlegają nie gminom lecz powiatowi). Do najważniejszych z nich należy organizowany co roku w każdym powiecie okręgu Iwano-Frankowsk Festiwal Etnograficzno-Folklorystyczny „Pokuckie Źródła”. Ta trwająca dwa dni impreza przyciąga tysiące okolicznych mieszkańców, którzy przyglądając się występom kilkudziesięciu zespołów folklorystycznych, mają okazję spróbować pysznych lokalnych produktów i zakupić wyroby rękodzieła artystycznego. Serwety z przepięknymi haftami, malowane wyroby drewniane w tym zachwycające, bogato inkrustowane złotem ikony oraz stroje regionalne z charakterystycznym czerwono-czarnym haftem.
Obwodowy Festiwal Etnograficzno-Folklorystyczny jest też okazją do zaproszenia zagranicznych partnerów. Zaproszenie takie otrzymał Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara oraz Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski. Odwiedzili oni Ukrainę w dn. 9-11 VI br. Wizyta nie ograniczyła się jedynie do festiwalu, goście wizytowali firmy znajdujące się na terenie powiatu Horodenka, m.in. odpowiednik naszego Powiatowego Zarządu Dróg, kopalnie odkrywkową kruszywa, ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad Dniestrem. 8 czerwca Starosta Maciej Stefański oraz Starosta Powiatu Horodenka Bogdan Kobylański w towarzystwie zwierzchników prawosławnego kościoła oraz wójtów gmin powiatu Horodenka i przedstawicieli rządu Ukrainy dokonali uroczystego otwarcia festiwalu. Impreza festiwalowa była szeroko komentowana w mediach, Starosta Maciej Stefański udzielał wywiadu radiowego oraz telewizyjnego.
Ale muzyka, architektura czy sztuka kulinarna to tylko niewielka część kultury tego ogromnego kraju. Aby go poznać i zrozumieć trzeba zrozumieć duszę, marzenia i pragnienia zwykłych ludzi. A temu najlepiej służy rozmowa. „Nasza” delegacja mówiła o dalszej współpracy (planowano m.in. wizytę młodzieży z Ukrainy i Niemiec wraz z opiekunami we wrześniu br. w powiecie brzeskim, wspólną organizację imprez kulturalnych oraz przyjazd rolników do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego). Były też niezwykle ważne dla Ukrainy tematy rozmów dotyczące m.in. wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, możliwości pozyskiwania unijnych środków czy wspólnych – dotyczących obu powiatów – kłopotów z finansowaniem szkół i szpitali powiatowych. Kiedyś czeka nas na pewno wspólna Europa, a nasi sąsiedzi cieszą się teraz z każdej wizyty Polaków, bo będą mogli się do uczestnictwa w Unii lepiej przygotować. Wyjazd na Ukrainę wójta Lubszy i burmistrza Lewina Brzeskiego być może zaprocentuje podpisaniem podobnych umów partnerskich z gminami powiatu Horodenka.
Wydrukuj stronę