Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego

1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”. Spotkania organizowane będą do marca 2015 r. w każdą pierwszą środę miesiąca. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020.

Na kolejne spotkanie z cyklu, zatytułowane „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”, zapraszamy 7 stycznia 2015 r. o godz. 12:00, sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 (I p.).

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność jednostek samorządu terytorialnego (m.in. na infrastrukturę społeczną, działania w obszarze środowiska i ekologii, projekty transportowe, działania związane z ICT, termomodernizację i rewitalizację oraz inne obszary działalności JST).

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową, tj. przygotowane w większości w oparciu o projekty programów krajowych i regionalnych.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1DohzrqZyK1FHP-ffqJH7L5WIbPjWzyoQdPLeXSqOJbA/viewform?edit_requested=true

Udział w spotkaniach jest bezpłatny Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje nt. kolejnych spotkań z cyklu „Środa z Funduszami” będą umieszczane na bieżąco na stronie www: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263

W przypadku pytań prosimy o kontakt z punktem: LPI Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, Brzeg, Tel. 77 444 17 78, 77 444 12 02, e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl.

Zapraszamy!

Wydrukuj stronę