Wraca sprawa willi przy ul. Chrobrego w Brzegu. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków złożył do Prokuratury Rejonowej w Brzegu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w myśl art. 108 oraz 110 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także wydał niezależną decyzję nakazującą właścicielowi wykonanie w określonym terminie szeregu prac zabezpieczających. Przypomnijmy, że zabytek został sprzedany wiele lat temu, a obecny właściciel nie podejmuje realnych działań w celu zachowania obiektu w należytym stanie. W czerwcu br. została przeprowadzona kontrola stanu technicznego willi przy ul. Bolesława Chrobrego. To właśnie analiza jej wyników była podstawą do podjęcia kolejnych kroków w tej sprawie. W myśl prawa stwierdzenie niszczenia lub uszkadzania zabytku, a także brak należytego zabezpieczenia, może skutkować w tym przypadku karą ograniczeniu wolności lub grzywną. Będzie to jednak zależało od decyzji prokuratury oraz sądu. Działania podjęte przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to efekt m.in. licznych interwencji w tej sprawie Władz Powiatu Brzeskiego, a także działań powiatowego konserwatora zabytków. WK

Wydrukuj stronę