Możliwości rozwiązań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obwodnicy Brzegu na wysokości m. Żłobizna, było tematem spotkania, jakie z inicjatywy Starosty Brzeskiego Macieja Stefańskiego zorganizowano 20 stycznia br. w siedzibie brzeskiego starostwa. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Jan Golonka, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu – Stanisław Kowalski, Dyrekcja Oddziału GDDKiA w Opolu, Z-ca Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, a także przedstawiciel Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Problem braku bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu narasta w związku z coraz większym natężeniem ruchu w godzinach szczytu, a także w przypadku zamknięcia autostrady A-4 i skierowania ruchu na obwodnicę Brzegu. Podczas spotkania podnoszono, że wzmożony ruch powoduje zarówno długie oczekiwanie pieszych na możliwość przejścia przez drogę, jak i kierowców przy włączaniu się do ruchu, a problem ten będzie coraz większy w związku z dynamicznym rozwojem jednostek osadniczych Gminy Skarbimierz. W ubiegłym roku miało tu miejsce 7 zdarzeń drogowych i jeden wypadek śmiertelny na przejściu dla pieszych, w którym zginął przechodzący rowerzysta – podkreślał Dariusz Rosiński z KPP w Brzegu. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnił, że jakiekolwiek działania inwestycyjne względem tego miejsca (np. przebudowa skrzyżowania, czy budowa ronda) nie są ujęte obecnie w żadnych planach GDDKiA. Również przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich oświadczył, że tożsame działania nie są ujęte w planach Zarządu Województwa Opolskiego przynajmniej do 2020 roku. Strony spotkania zgodnie przyznały, że w najbliższej przyszłości możliwe są jedynie działania doraźne poprawiające bezpieczeństwo w tym miejscu np. instalacja sygnalizacji świetlnej. Dalsze działania i rozmowy z Marszałkiem w tej sprawie zapowiedziały władze Powiatu Brzeskiego.

Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę