W ubiegły piątek (6 lutego) na Zamku Piastów Śląskich przedstawiciele opolskiego urzędu marszałkowskiego spotkali się z samorządowcami powiatu brzeskiego na konferencji dotyczącej różnych aspektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Norbert Krajczy, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu brzeskiego oraz radni wojewódzcy, powiatowi i gminni.

Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Tomasz Hanzel omówił kwestie związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – w tym nowe warunki pozyskiwania środków.

Następnie, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski omówił sytuację na rynku pracy województwa opolskiego z uwzględnieniem powiatu brzeskiego oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja, podczas której samorządowcy mogli również zadać pytania przedstawicielom urzędu marszałkowskiego dotyczące m.in. „nowego rozdania” środków unijnych i projektów realizowanych w ramach Subregionu Brzeskiego.

Po części oficjalnej uczestnicy brzeskiego spotkania mieli okazję zwiedzić Zamek Piastów Ślaskich – gości oprowadził po nim Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Paweł Kozerski.

Tego samego dnia, po godzinie 17.00 przedstawiciele urzędu marszałkowskiego spotkali się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z rolnikami, z którymi rozmawiali na temat nowych dotacji.

Wydrukuj stronę