Spotkanie w sprawie budowy nowego mostu nad terenem zalewowym rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim

W Starostwie Powiatowym w Brzegu odbyło się spotkanie z projektantem, właścicielem firmy MOST PROJEKT Zbigniewem Stawinogą w sprawie budowy nowego mostu nad terenem zalewowym rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara
i Prezes Spółki Górażdże Kruszywa Krzysztof Filusz.
Na spotkaniu omówiono m. in.: budowę drogi tymczasowej po terenie zalewowym w okresie rozbiórki starego mostu
i budowy nowego, budowę chodnika od istniejącego mostu na Nysie Kłodzkiej do nowo projektowanej konstrukcji oraz montaż oświetlenia ulicznego na tym terenie.

 

 

Wydrukuj stronę