Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Grodkowa, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka, Wójt Gminy Skarbimierz zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie szkoleniowe nt.
Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych.
Statut – najważniejszy dokument organizacji pozarządowej.
Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala na parterze).
Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 4 czerwca 2017 r.
Prowadzący szkolenie: Andrzej Rybus-Tołłoczko, Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Burmistrza Raciąża ds. społeczno-gospodarczych.

Wydrukuj stronę