Narodziny Jezusa Chrystusa to najpiękniejsze katolickie święto. Różne środowiska, grupy zawodowe i społeczne spotykają się w okresie Adwentu, aby podzielić się białym opłatkiem – symbolem miłości i przebaczenia. Wśród nich są ci, którzy stanowią trzon naszej państwowości – Kombatanci. W podeszłym wieku, często niesprawni fizycznie, zmęczeni trudami codziennego dnia, a mimo tego pełni niezłomnego ducha i chęci spędzenia wspólnych chwil i wspólnej modlitwy w gronie przyjaciół i znajomych.

Właśnie dziś w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli środowisk kombatanckich, mundurowych oraz przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z władzami samorządowymi reprezentowanymi przez Starostę Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza, Wicestarostę Powiatu Brzeskiego Ewę Smolińską, Sekretarz Powiatu Brzeskiego Genowefę Prorok oraz Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Spotkanie opłatkowe poprowadził ks. Proboszcz Roman Siewiera z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.

Wydrukuj stronę