Mapa geodezyjna

 

W dobie pandemii administracja publiczna, w tym Powiat Brzeski kładzie nacisk na rozwój e-usług dla obywateli. Dla samorządu to cele zarówno strategiczne, jak i operacyjne. W partnerstwie z innymi powiatami województwa opolskiego oraz z Urzędem Marszałkowskim  tworzymy platformę internetową Centrum Usług Wspólnych, na której obywatele już w kwietniu będą mieli dostęp do 14 usług z dziedziny geodezji i kartografii o 4 stopniu dojrzałości – w tym usług całkowicie cyfryzujących  w województwie opolskim proces uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W piątek 26 marca br, właśnie na ten temat odbyło się spotkanie on-line z projektantami i gestorami sieci uzbrojenia terenu, zorganizowane przez geodetów powiatowych ziemi brzeskiej i oleskiej. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób z terenu całego województwa.

 

Starosta brzeski Jacek Monkiewicz, jako jeden z dwóch gospodarzy spotkania, dziękował Waldemarowi Izdebskiemu, Głównemu Geodecie Kraju za inicjatywę spotkania oraz za wspieranie cyfryzacji powiatowej geodezji.

 

Wydrukuj stronę