z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna na parterze).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” wraz z  gospodarzem Starostwem Powiatowym w Brzegu  zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 8.04.2015r. (środa), o godzinie 16.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna na parterze).

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190 mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

•          Okres realizacji mikrodotacji 19.05 – 15.10.2015 r.

•          Nabór wniosków od 23.03 – 17.04 2015r.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 4447920, bądź mail-owy mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Wydrukuj stronę