Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna zaprasza nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego do udziału w projekcie:

Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim”

 

 

Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Ø możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, oraz kompleksowe wsparcie przy opracowaniu biznesplanu oraz niezbędnej dokumentacji,

Ø wsparcie pomostowe na koszty operacyjne działalności gospodarczej (np. składki ZUS, koszt telefonu, itp.) przez okres 6 miesięcy – 800 zł brutto/miesiąc,

Ø możliwość uzyskania płatnego stażu (1 680 zł brutto/miesiąc) przez okres 3 miesięcy dla 40 uczestników projektu + bezpłatne ubezpieczenie NW na okres stażu,

Ø szkolenia (opiekun osoby starszej, agent sprzedaży bezpośredniej, księgowy/a , specjalista ds. kadrowych) i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

Ø stypendium za udział w szkoleniach,

Ø zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

Ø możliwość zatrudnienia poprzez wsparcie działaniami profesjonalnej Agencji pośrednictwa pracy.

BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna

ul. Długa 43 (I piętro); 49 – 300 Brzeg

Osoba kontaktowa:

Marzanna Dziwak, tel. 661 933 899 e-mail: marzanna.dziwak@ceatut.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydrukuj stronę