O środkach unijnych, inwestycjach powiatowych, ulicy Wyszyńskiego

 

Rozmowa z Mieczysławem Niedźwiedziem – naczelnikiem Wydziału Rozwoju

 

i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Brzegu

 

Jak pan ocenia efektywność Powiatu Brzeskiego w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej?

 

Pytanie to poszerzyłbym o pozyskiwanie środków zewnętrznych, a nie tylko unijnych. Od chwili kiedy zostałem naczelnikiem odpowiedzialnym za poszukiwanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć Powiatu Brzeskiego ilość pieniędzy jakie wpłynęły są naprawdę imponująca. Kończący się okres aplikacyjny 2007-2013 był niezwykle efektywny. Dzięki środkom zewnętrznym wartość różnego rodzaju inwestycji, przedsięwzięć w skali powiatu wyniosła ok. 60 mln zł. Był to okres ciężkiej pracy, dużych wyzwań, a jednocześnie znaczących sukcesów.

 

Taki ogrom pieniędzy pojawił się w powiecie po raz pierwszy w historii i trudno było z nich nie skorzystać. Nigdy w historii naszego powiatu nie udało się zrealizować tylu inwestycji w tak krótkim czasie.

 

 

 

Do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć…

 

Było tego naprawdę dużo. Do głównych inwestycji należy zaliczyć kompleksowy remont szpitala (5 mln zł.), budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (6,2 mln zł.), zakup sprzętu medycznego do szpitala (1,8 mln zł.)

 

 

 

Największe nakłady pochłonął szpital.

 

Wynika to ze świadomej decyzji Starosty Macieja Stefańskiego, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, gdyż wieloletnie zaniedbania, wynikające z braku pieniędzy na ochronę zdrowia, były ogromne. Starosta wielokrotnie podkreśla, że zdrowie to rzecz najważniejsza. Zresztą, bez pomocy powiatu szpital nie jest w stanie udźwignąć takich inwestycji.

 

 

 

Czyli na razie nie są przewidywane dalsze inwestycje na rzecz szpitala?

 

Niestety tak nie jest. Potrzeby wynikające z wieloletnich zaniedbań, nowe wymogi stawiane szpitalowi, każą w dalszym ciągu szukać możliwości sfinansowania kolejnych zadań. Dotyczy to konieczności budowy nowego bloku operacyjnego, budowy lądowiska dla helikopterów, rozbudowy Zakładu Opieki Leczniczej. Wartość szacunkowa tych inwestycji (nie ma jeszcze kosztorysów inwestorskich) może wynieść ponad 20 mln zł. Bez środków zewnętrznych będzie to niezwykle trudny problem dla budżetu powiatu.

 

 

 

Środki unijne szły nie tylko na szpital.

 

Pozyskaliśmy znaczne środki na oświatę dla naszego powiatu. Wnioski, które otrzymały dofinansowanie pozwoliły zrealizować szereg inwestycji, takich jak termomodernizacje budynków I LO (2,8 mln zł.), II LO (2,6 mln zł.) ZSZ nr 1 (3,2 mln zł.). Ważną pozycją są obiekty sportowe: boisko „Orlik” w ZSZ nr 1 w Brzegu (1,4 mln zł.) boiska wielofunkcyjne dla ZSR CKP w Grodkowie (1,2 mln zł.) oraz dla I LO i ZSE w Brzegu (0,7 mln zł ). Wybudowano nowe warsztaty dla przedmiotów budowlanych w ZSB w Brzegu

 

(1,3 mln zł.), pracownię pojazdów samochodowych w ZSR CKP w Grodkowie (310 tys. zł.) oraz pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie w ZSZ nr 1 w Brzegu (350 tys. zł).

 

 

 

Powstał też hotel na ul. Wyszyńskiego.

 

Dokładnie schronisko młodzieżowe, które umożliwiło realizację zadania za 4.4 mln zł. obejmującego termomodernizacje całego obiektu, wraz z budową parkingu służącego zarówno osobom odwiedzającym istniejące tam instytucje, jak i turystom.

 

 

 

A co z drogami, których stan ciągle nie jest zadowalający?

 

Ze środków RPO WO wykonany został remont mostu w Lewinie Brzeskim (1,6 mln zł.).

 

Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych uzyskaliśmy dofinansowanie na remonty dróg Grodków – Jankowice Wlk. (3,2 mln zł.), Rogalice – Mąkoszyce (148 tys. zł.) Łosiów – Kantorowice (2,4 mln zł.), Michałowice- Dobrzyń (4,3 mln zl.). Niepokojące jest to, że w nowym RPO na lata 2014-2020 nie przewidziano środków na drogi gminne i powiatowe. Jest to niezrozumiała decyzja, brak pomocy unijnej pogorszy i tak nienajlepszy stan naszych dróg.

 

 

 

Czyli nie będzie możliwa przebudowa ul. Wyszyńskiego ze środków unijnych?

 

Na dzień dzisiejszy niestety nie. Informacja o możliwym dofinansowaniu drogi z RPO, jaka się ukazała w prasie, nie była precyzyjna. Liczyliśmy, że w ramach inwestycji Subregionu Brzeskiego uda się wpisać na listę zadań drogę obejmującą m.in. ul. Wyszyńskiego, Małujowicką, a dalej przez Zielęcice, Małujowice aż do Bierzowa. Droga ta miała łączyć tereny inwestycyjne tzw. zielonki w Brzegu ze strefą ekonomiczną w Skarbimierzu. Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota ok. 16 mln zł. Niestety w rozmowach polskiego rządu z Komisją Europejską nie udało się przeforsować możliwości dofinansowania nawet dróg prowadzących do terenów inwestycyjnych. Jako radny miejski rozmawiałem z mieszkańcami ulic Wyszyńskiego, Piłsudskiego mając ich poparcie, aby doprowadzić do remontu tę ulicę. W rozmowach ze starostą Stefańskim zwracałem uwagę na fakt, że po okresie remontów dróg na terenie powiatu należy przystąpić do remontu dróg na terenie Brzegu, zaczynając od ul. Wyszyńskiego, bo jest już gotowa dokumentacja. Jednocześnie w dokumentacji, która jest opracowana należy uwzględnić ścieżkę rowerową, która umożliwiłaby jazdę rowerem od ronda do ul. Kilińskiego i parku Wolności. Moim zdaniem w Brzegu powinno przyjąć się generalną zasadę, że przy przebudowie ulic, jeżeli warunki na to pozwalają, należy budować ścieżki rowerowe. Powinniśmy dążyć do tego, aby w przyszłości była możliwa bezpieczna jazda rowerem po całym mieście. Jeżeli chodzi o ul. Wyszyńskiego i inne drogi, to szansą są pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli z tzw. „schetynówek”, gdzie możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Jako przewodniczący klubu radnych PiS Rady Miejskiej złożę stosowny wniosek do budżetu Powiatu Brzeskiego na przebudowę ul. Wyszyńskiego.

 

 

 

Powiat realizował także tzw. projekty miękkie.

 

Te projekty finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostali objęci m.in. uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, na co zostało przekazane ok. 2 mln zł. Dwukrotnie prowadziliśmy projekty dla nauczycieli, którzy zdobyli uprawnienia do nauczania nowych przedmiotów. Te wszystkie działania można określić tytułem jednego z projektów: „Sapere aude – odważ się być mądrym”.

 

 

 

Jakie są perspektywy na pieniądze unijne w nowym okresie aplikacyjnym 2014-2020?

 

Nie ma jeszcze ostatecznie zatwierdzonych programów, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, z którego najwięcej korzystaliśmy. Według zapowiedzi RPO będzie gotowy pod koniec 2014 r. Samorządy wobec ograniczeń, wprowadzonych jeszcze przez ministra Rostowskiego, dotyczących zaciągania kredytów (art. 243 ustawy o finansach publicznych) mogą mieć ogromne problemy ze zgromadzeniem pieniędzy na tzw. wkład własny w wysokości 15%. Jeżeli nie będą dokonane zmiany może się okazać, że będą środki unijne, a samorządy nie będą w stanie z nich skorzystać.

 

 

 

Czy Powiat Brzeski wykorzystał optymalnie możliwości jakie wynikały ze środków unijnych?

 

Uważam, że tak. Należy się cieszyć z faktu, że ostatnie dwie kadencje starosta Maciej Stefański, Zarząd i Rada Powiatu przyjęli proinwestycyjną politykę, która w sposób widoczny dla każdego zmieniła nasz powiat. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane.
Wydrukuj stronę