III BRZESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2013

 

{mosimage}

CELE:

Upamiętnienie 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
Promocja powiatu brzeskiego
Propagowanie zdrowego stylu życia,
ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Brzegu,
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
Wydział Promocji Starostwa Powiatowego
Brzeskie szkoły ponadgimnazjalne
Klub Turystyki Aktywnej PTTK „ACTIVE”
WSPÓŁORGANIZATOR:
Dowództwo 1 Pułku Saperów w Brzegu
TERMIN:
Bieg niepodległości odbędzie się 11 listopada 2013 roku – poniedziałek, start godz. 12.00
MIEJSCE:
Centrum miasta, bieg po wyznaczonych trasach dla poszczególnych kategorii wiekowych
Start i meta – brzeski RATUSZ.
Sekretariat zawodów mieścić się będzie w Ratuszu
UCZESTNICTWO
Uczestnikami Biegu Niepodległości w kategorii dzieci i młodzieży mogą być uczniowie, którzy zostali wcześniej zgłoszeni przez opiekunów i posiadają aktualne badania lekarskie lub pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, podpisane przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) Za sprawdzenie badań lekarskich lub oświadczeń ponoszą odpowiedzialność zgłaszający opiekunowie grup.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać wypełnione i otrzymane od organizatora kartki startowe identyfikujące zawodnika. Brak kartki na mecie, zniszczenie jej w stopniu uniemożliwiającym odczyt lub skreślenia na kartce dyskwalifikuje zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Kartki startowe będą wydawane opiekunom grup w dniu zawodów.
W kategorii OPEN i Nordic Walking zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16 – 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem (weryfikacja przy zgłoszeniu z dokumentem tożsamości).
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w kategorii dzieci i młodzież powinno zawierać nazwę szkoły, listę uczestników z zaznaczeniem kategorii wiekowej.
Każda szkoła może zgłosić max 10 reprezentantów szkoły /zawodników i zawodniczek– razem/ w danej kategorii wiekowej
Zgłoszenia do Biegu Niepodległości będą przyjmowane w terminie do 08 listopada 2013r.:
– faxem nr 77 444 13 23
– sport@brzeg-powiat.pl
– osobiście – w biurze Wydziału OKiKF Starostwa Powiatowego ul. Wyszyńskiego 23 pok. nr 17
w godz. 8.00 -15.00
W dniu zawodów opiekunowie dostarczają listy podpisane przez dyrektorów szkół wraz z oświadczeniami rodziców do sekretariatu zawodów w Ratuszu Miejskim.
Zgłoszenia w kategorii OPEN i Nordic Walking przyjmowane będą:
– emailem sport@brzeg-powiat do 08.11.2013r.
– osobiście w dniu zawodów od godz. 10:00 do 11.45
KLASYFIKACJE
W klasyfikacji indywidualnej zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych i odpowiednio na dystansach:
  • Szkoły podstawowe – klasy I-III 254m
  • Szkoły podstawowe – klasy IV-VI 550m
  • Szkoły gimnazjalne 805m /1 okrążenie/
  • Szkoły ponadgimnazjalne
– dziewczęta 805m /1 okrążenie/
– chłopcy 1610m /2 okrążenia/
  • Kategoria OPEN (od 16 lat) ( Bieg po pętli 3500 m )
– kobiety 7000 m/2 okrążenia/
mężczyźni 7000 m/2 okrążenia/
Nordic Walking 7000 m/2 okrążenia/
NAGRODY
  • Uczestnicy biegów szkolnych otrzymają pamiątkową koszulkę,
  • Uczestnicy biegu Open i Nordic Walking otrzymają pamiątkowy medal,
w każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,
a) w kat. OPEN według podziału na grupy wiekowe medale:
– do lat 29 – 30 – 39 lat – 40 – 49 lat
– 50 – 59 lat – 60 lat i więcej /kobiety 50 lat i więcej/
b) w kat. NORDIC WALKING według podziału na grupy wiekowe:
– 16 – 50 lat
– 51 lat i więcej
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· Opiekę medyczną zapewnia organizator.
· Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
· Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt na terenie Ratusza.
  • Za porządek w szatniach odpowiadają opiekunowie uczestników.
  • Za zagubione rzeczy poza depozytem organizator nie odpowiada.
  • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie.
· W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany.
· Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.
 
PROGRAM MINUTOWY
Biegu Niepodległości
11 listopada 2013
Weryfikacja
10:00 – 11:45 Dzieci, młodzież, kategoria OPEN i Nordic Walking
11:30 Uroczyste rozpoczęcie Biegu Niepodległości
Biegi w kategoriach wiekowych.
12:00 Klasy I –III – szkoły podstawowe
12:10 Klasy IV-VI – szkoły podstawowe
12:20 Szkoły ponadgimnazjalne
12:35 Szkoły gimnazjalne
13:00 Bieg kategorii OPEN
13:00 Nordic Walking start wspólny z kategorią OPEN w drugiej linii startowej
14.30 Zakończenie Biegu Niepodległości
Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych po każdym biegu

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE MINUTOWYM

Wydrukuj stronę