W powiecie brzeskim znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych budynków. Niektóre, piękne historyczne kamienice są w rękach prywatnych właścicieli, którzy nie remontują budynków, a tym samym doprowadzają do ich unicestwienia. Wiele kamienic mogłoby stać się prawdziwymi perłami miasta i powiatu, tymczasem stan niektórych z nich odbiega od ideału. Odrapane i pomalowane w graffiti mury, niszczejące dachy, odpadające gzymsy, zdobienia, zdewastowane okna rzucają się w oczy przechodniom wywołując żal, że są w takim stanie.

Jak mówi Iwona Solisz, Wojewódzki Konserwator Zabytków, która 18 lutego br., gościła w naszym powiecie na zaproszenie Starosty Powiatu Macieja Stefańskiego, nie użytkowane budynki degradują się, czego przykładem są także obiekty zabytkowe w Brzegu.

Głównym celem spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków był problem nie remontowania tych obiektów przez ich właścicieli. Starosta Maciej Stefański wskazał na potrzebę podjęcia wszelkich skutecznych działań w tym zakresie. Dodał, że nie możemy dopuścić, aby zabytki umierały na naszych oczach. Właściciele nieruchomości nie wykonują żadnych prac, nie robią nic, aby ratować zabytek. Tymczasem kamienice kryją w sobie prawdziwe piękno, które czeka, aż ktoś je wyeksponuje. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli ponadto: członkowie zarządu Powiatu Brzeskiego, wiceburmistrz Artur Kotara oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Leszek Dyba, skoncentrowano się na 5 zabytkowych budynkach znajdujących się w Brzegu tj: przy ul. Chrobrego 35, Piastowskiej 16, Jana Pawła II 3, Lechickiej 5b oraz Placu Młynów. Zwrócono uwagę na brak tablic ostrzegawczych oraz zabezpieczeń budynków, które są niezbędne w takich przypadkach. Jak mówi konserwator Iwona Solisz prawo jest zbyt słabe w tym zakresie, lecz faktycznie nie możemy przechodzić obojętnie wobec takiego postępowania. Należy karać niesolidnych właścicieli, a zaniedbany budynek powinien być remontowany. Konserwator może nałożyć karę grzywny w wysokości od 10 do 50 tys. zł za zaniedbanie zabytku. Mandaty pobudzą właściciela do działania. Będzie to przestroga dla tych, którzy uważają, że można lekceważyć prawo jak również stawiane zalecenia pokontrolne. Jeżeli właściciele będą karani mandatami w być może wezmą się do pracy.

Zarówno starosta, burmistrz oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego monitorują sprawę związaną z brzeskimi zabytkami. Ważne dla nas jest, by coś się zmieniało  w naszym mieście i powiecie na lepsze. Wzorem do naśladowania może być wyremontowany przez Starostwo Powiatowe budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych znajdujący się przy Rondzie „Solidarności” oraz II Liceum Ogólnokształcące. Również budynek przy ul. Bolesława Chrobrego (obecna siedziba PKO BP) znajdująca się w centrum miasta przyciąga wzrok przechodniów. Właściciele podobnych zabytkowych kamienic powinni brać przykład – mówi starosta. Niech ten impuls naszego działania z konserwator zabytków będzie punktem zwrotnym, jeżeli połączymy siły to efekt może być widoczny.

A.F

Wydrukuj stronę