Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu opublikowano Raport o Stanie Powiatu Brzeskiego za rok 2018. Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzeskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Podczas sesji 30 maja radni będą rozpatrywać dokument, a cała debata zakończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. W sesji będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Stosowny wniosek o udział w debacie został załączony do Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać do dnia 29.05.br. do godz. 15.15 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20. Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Dziś Zarząd Powiatu Brzeskiego przyjął ostateczną wersję raportu za rok 2018 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

Raport dostępny pod linkiem http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/3557/RAPORT_O_STANIE_POWIATU_15_15-05-2019_12-55-08.pdf

zgłoszenie do zabrania głosu w debacie pod linkiem http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/3557/Raport_zgloszenie_15-05-2019_12-56-02.doc

Wydrukuj stronę