Brzeg, dnia  21.09.2017r.

G.6840.2.3.2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza pierwsze ustne przetargi  nieograniczone  na sprzedaż nieruchomości   lokalowych (garaży)

 

 

 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w I przetargu:

    1)  Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 1, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 19,08 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,064  cz. w nieruchomości wspólnej w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7, –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 1 to skrajny boks garażowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty blachą falistą, boks dobudowany ok. 1990 r. Funkcjonalność garażu poprawna. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

2)  Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 3, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 48,68 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,164 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 3 to środkowy  boks w zabudowie szeregowej  jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks dobudowany ok. 1960 r. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu.  Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

3)  Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 4, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 17,11 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,057 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 4 to środkowy  boks w zabudowie szeregowej  jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks dobudowany ok. 1960 r. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu.  Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

  4)  Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 5, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 59,50 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,200 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 5 to środkowy  boks w zabudowie szeregowej  jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej  przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu.  Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

 5)  Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 6, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 41,03 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,138 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 6 to środkowy  boks w zabudowie szeregowej  jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej  przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu.  Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

6)  Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 7, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 57,94 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,195 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 7 to środkowy  boks w zabudowie szeregowej  jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej  przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu.  Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

  7)   Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 8, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej,  o pow. użytkowej 34,68 m2  wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,116 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 –  dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 8 to skrajny  boks w zabudowie szeregowej  jednorzędowej, przylegający do sąsiedniego budynku, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej  przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu.  Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje  oznaki zużycia.  Nieczynna instalacja elektryczna.

 

 

Garaże znajdują się w budynku o numerze ewidencyjnym  160103_4.0043.1299. Jest to budynek składający się z trzech części wybudowanych  w różnych okresach czasu. Zasadnicza  południowa część ma wyższą bryłę i została wzniesiona  około roku 1900 (boksy garażowe o nr 5-8). Dobudowano do niej  od północy  część drugą, najmniejszą około roku 1960 (dwa boksy o numerach 3-4), a następnie  około roku 1990 część najniższą  północną (dwa boksy o numerach 1-2).    Budynek mieści obecnie 8 boksów garażowych. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany  głównie z cegły, kryty stropodachem konstrukcji drewnianej, kryty papą oraz blachą falistą w części z roku 1990. W budynku znajduje się nieczynna instalacja elektryczna. Grunt zabudowany  budynkiem o funkcji garażowej w zabudowie szeregowej ( 8 lokali użytkowych) stanowiący działkę nr 778/28  położony jest na południowy – wschód od centralnej części miasta Grodków w otoczeniu gruntów  o funkcji mieszkaniowej  oraz oświaty. Na wschód od ulicy Krakowskiej. Lokalizacja średnio korzystna, w obszarze zurbanizowanym o średniej intensywności zabudowy i koncentracji usług, na obrzeżach miasta.  Teren nie jest  ogrodzony ani utwardzony. Kształt działki jest nieregularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Krakowskiej, pośrednio drogami wewnętrznymi. Uzbrojenie terenu : prąd. Na działce jest posadowiony zespół boksów garażowych. Możliwości inwestycyjne przeciętne (brak możliwości lokalizacji dodatkowych większych obiektów). Budynek trzema fasadami posadowiony na granicy działki.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona  uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie  nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący  działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny  obiekt  szkolno – wychowawczy.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania : Nieruchomość obciążona jest 1umową najmu  garażu.

                                                 

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność
 2. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza :

 

Nr lokalu użytkowego

(garażu)

Cena wywoławcza do I przetargu

w zł

1 5 500,00
3 8 500,00
4 3 000,00
5 10 500,00
6 7 500,00
7 10 500,00
8 6 000,00

Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanej budynkami używanymi  nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).

 

 1. Miejsce i termin przetargów :

    Przetargi  odbędą się w dniu 27.10.2017 r.  w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 • o godz. 900  dla lokalu nr 1
 • o godz. 920  dla lokalu nr 3
 • o godz. 940 dla lokalu nr 4
 • o godz. 1000 dla lokalu nr 5
 • o godz. 1020 dla lokalu nr 6
 • o godz. 1040 dla lokalu nr 7
 • o godz. 1100 dla lokalu nr 8
 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 10   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
 • aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw

państwowych)

 • pełnomocnictwa
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)
 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.1990), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium:

Wysokość wadium  wynosi :

 

Nr lokalu użytkowego

(garażu)

Wadium
1 550,00 zł
3                850,00 zł
4 300,00 zł
5 1050,00 zł
6 750,00 zł
7 1050,00 zł
8 600,00 zł

 

 

Wadium jest płatne w  pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 w terminie do dnia 23.10. 2017 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

 

      UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .

 

11 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  06 8870  0005 2001 0030 2668  0003 .
 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 237,50 zł (brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  06 8870  0005 2001 0030 2668  0003

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Przetarg organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz.2147,2260, z 2017 r. poz. 624,820) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

 Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargach.

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 21.09.2017 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20  na okres min.30 dni tj. od 21.09.2017 roku do dnia przetargu.

Wydrukuj stronę