Do końca 2016 roku w Brzeskim Centrum Medycznym powstanie nowy blok operacyjny.Inwestycja zostanie zrealizowania dzięki obligacjom, które zostaną wyemitowane przez powiat.

„W tego typu inwestycjach, wymagających dużych nakładów i wykonania prac w stosunkowo krótkim czasie, powiat musi posiłkować się kredytem bądź też obligacjami – mówi Tomasz Witkowski, skarbnik powiatu brzeskiego. Ta druga opcja jest o wiele korzystniejszym rozwiązaniem. Obligacje dają bardzo dużą elastyczność. Każdy kredyt zaciągany byłby na jedno konkretne zadanie. Pozyskując kapitał z obligacji możemy go wykorzystać do różnych celów. W zależności od tego ile środków pochłonie budowa bloku operacyjnego, pozostałą część obligacji będziemy mogli wykorzystać na inne zadania, bez konieczności postępowań związanych z uzyskaniem kredytu. Rada zdecyduje wówczas – albo wcześniej spłacić obligacje, albo uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na inne inwestycje”.

Oprocentowanie obligacji wynosi od 2,57 do 3,34% w skali roku, a zadłużenie rozłożone zostanie na 15 lat. Oznacza to, że jest ono bezpieczne dla budżetu i pozwala płynnie realizować zadania bieżące, które spoczywają na powiecie.

Przez ostatnie dwie kadencje władze powiatu konsekwentnie realizowały szereg inwestycji mających na celu modernizację szpitala. Początkiem wielkich zmian była termomodernizacja budynków BCM. W naborze ogłoszonym wówczas przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO Województwa Opolskiego warunkiem niezbędnym do otrzymania wparcia finansowego było wykorzystanie elementów związanych z energią odnawialną. Stąd właśnie decyzja o zamontowaniu na dachu BCM solarów. Bez tego projekt nie zostałby zakwalifikowany do realizacji i w efekcie po dziś dzień bryła brzeskiego szpitala wyglądałaby tak jak w latach dziewięćdziesiątych. Warto też zauważyć, że coraz więcej budynków użyteczności publicznej, ale też prywatnych, wyposażanych jest w alternatywne źródła energii elektrycznej. Jest to ponadto kierunek, na który nacisk kładzie Unia Europejska. Solary w BCM to zatem efekt wpisania się w tendencję dążenia do generowania oszczędności energetycznych.

W ostatnim czasie zdecydowano się na kolejny krok mający na celu poprawę sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego. Do sprzedaży przeznaczone zostaną bowiem działki znajdujące się na jego terenie, położone przy ul. Łokietka i Ofiar Katynia. „Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że grunt znajdujący się wokół szpitala jest zbyt duży i zbyteczny – tłumaczy Krzysztof Konik, dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego. Generuje on koszty zarówno podatkowe, jak i te wynikające z jego utrzymania i konserwacji. Jeśli zostanie on zbyty i spieniężony, to pozyskana kwota może posłużyć jako wkład własny do kolejnych inwestycji, które przeprowadzane będą w szpitalu przy wsparciu środków krajowych lub unijnych”.

 
W opublikowanym w Gazecie Brzeskiej (07.01.2015) artykule Jacka Niesłuchowskiego pt. „Inwestycje na krechę” polityka, od lat realizowana konsekwentnie przez powiat, nazwana została krótkowzroczną. Radny twierdzi w nim, iż doprowadziła ona do krytycznej sytuacji, ponieważ w poprzednim okresie programowania środków unijnych nie skorzystano z programów, w oparciu o które można było realizować takie inwestycje jak budowa bloku operacyjnego, czy informatyzacja szpitala.

„Braliśmy w ubiegłych latach udział w konkursach, w których można było uzyskać dofinansowanie na takie zadania jak informatyzacja szpitala; pula tych środków była jednak znikoma i nie udało się nam po nie sięgnąć – tłumaczy Mieczysław Niedźwiedź, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych brzeskiego starostwa. W przypadku informatyzacji szpitala w aktualnym okresie aplikacyjnym 2014-2020 są przewidziane działania, które pozwolą powiatowi starać się o środki na zrealizowanie tego działania. Nawet jeśli przeprowadzone ono zostanie z środków własnych, to po ogłoszeniu konkursu przez Zarząd Województwa, możemy się starać o ich refundację. Jeśli zaś chodzi o blok operacyjny, to zarówno w poprzednim okresie, jak i obecnym, w programach unijnych nie przewidziano możliwości sfinansowania budowy takiego obiektu. Dlatego właśnie poszukujemy źródeł finansowania, które w części mogłyby nam pozwolić na zrealizowanie tej inwestycji. Analizujemy aktualnie jeden z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jeśli analiza wykaże oszczędności, to z tego programu skorzystamy”.

Warto w tym momencie wspomnieć, że powiat brzeski jest w województwie liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Ponadto szereg kluczowych inwestycji (takich jak: termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, termomodernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego, utworzenie schroniska młodzieżowego i Centrum Organizacji Społecznych, budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzegu, budowa boiska wielofunkcyjnego w Grodkowie) zostało w ostatnich latach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Powiat korzystał ze wsparcia m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Regionalnego Programu Operacyjnego.

K.Ł.

Wydrukuj stronę