To najprawdopodobniej pierwsza tego typu akcja w Polsce. Starostowie postanowili złączyć siły i wspólnie zaprotestować przeciwko dotychczasowym zasadom finansowania dróg powiatowych. Akcja miała miejsce na terenie całego kraju, podczas konwentów starostów, które odbyły się w ubiegły piątek (5 lipca).

Konwent Starostów Województwa Opolskiego odbył się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna na spotkanie zaprosił również posłów i senatorów z Opolszczyzny (łącznie 15 osób). Ci nie wyrazili jednak niemal żadnego zainteresowania sprawą. Pojawił się tylko jeden senator.

Poruszenie tematu finansowania dróg, jednocześnie na wszystkich konwentach, jest wyrazem protestu przeciwko polityce rządu. „W chwili obecnej bardzo trudno jest mówić o finansowaniu remontów dróg powiatowych – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Na ten cel zawsze brakuje pieniędzy. I nie jest to kłopot tylko naszego powiatu, ale wychodzi na to, że niemal wszystkich powiatów w kraju. Stoimy w tym ślepym zaułku przez to, że pieniądze pochodzące z akcyzy na paliwo idą do Krajowego Funduszu Drogowego, a tym dysponuje tylko Główna Dyrekcja Dróg i Autostrad. W dodatku, w najbliższym okresie programowania 2014-2012 nie przewidziano środków unijnych na drogi lokalne, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację”.

Przygotowany został projekt wspólnego stanowiska dla wszystkich Konwentów. Starostowie będą się domagać od rządu spełnienia następujących postulatów:

– możliwości korzystania z Krajowego Funduszu Drogowego, pochodzącego z akcyzy na paliwo, który pozostaje w wyłącznej gestii Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad; te środki mogłyby być wykorzystane jako wkład własny przy powiatowych inwestycjach drogowych, bo przecież po naszych drogach też jeżdżą samochody ciężarowe

– zwiększenia nakładów z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”) do 1 mld zł, czyli powrotu do poziomu sprzed roku (w 2013 r. przewidziano na ten cel tylko połowę tej kwoty)

– rekompensaty za konieczność zwrotu opłat za wydane karty pojazdu

– wprowadzenia kategoryzacji dróg

– możliwość korzystania z 10% tzw. rezerwy drogowej (tymi środkami, przeznaczonymi na remonty wiaduktów, przepustów i mostów dysponuje Ministerstwo Infrastruktury)

– przeznaczenie również dla samorządów powiatowych środków na remonty dróg służących do transportu rolnego (do tej pory pieniądze na ten cel dostają tylko gminy).

Wydrukuj stronę