01

“Wyposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej terapii Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006

  Wartość projektu: 1 159 762,40 PLN

Dofinansowanie: 869 821,80 PLN

Etap realizacji: Projekt zrealizowany w 2006 roku

Przedmiotem projektu było wyposażenie w sprzęt medyczny

Oddziału Intensywnej terapii

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.