Kolejna znakomita wiadomość dotarła do starosty Macieja Stefańskiego.
Złożony przez Powiat Brzeski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wniosek pn. „Profesjonalni w zawodzie”, otrzymał 97 punktów i znalazł się na liście rankingowej konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Decyzję o akceptacji listy podpisał Marszałek Województwa Opolskiego.
Należy podkreślić, że w ogłoszonym konkursie tylko cztery wnioski pomyślnie przeszły procedurę formalną i merytoryczną, w tym wniosek Powiatu Brzeskiego.
Projekt powstały w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” będzie realizowany we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych naszego powiatu tj. w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w Zespole Szkół Rolniczych w Żłobiźnie, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie.
Wartość projektu wynosi blisko 700 tys. zł. w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 85%.
Ostateczna wartość projektu zostanie ustalona po negocjacjach, które zostaną przeprowadzone w najbliższych dniach.
Czas realizacji : wrzesień 2011 r. – lipiec 2012 r.
Projekt, w którym weźmie udział 366 uczennic i uczniów, obejmuje :
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące niwelowaniu braków z przedmiotów zawodowych co umożliwi lepszą zdawalność egzaminu z przygotowania zawodowego
2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ( informatyka, przedsiębiorczość, matematyka praktyczna, języki obce ).
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
4. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
5. Współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
6. Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
 
Mieczysław Niedźwiedź
Koordynator projektu
Wydrukuj stronę