9.01 br. w brzeskim Ratuszu odbyło się noworoczne spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z władzami samorządowymi i przedstawicielami służb mundurowych.

Wojewodę Opolskiego na spotkaniu reprezentowała Anna Bartoszek- Dec, dowódcę I Brzeskiego Pułku Saperów mjr Błażej Lenard, a Radę Miasta Brzeg radna Elżbieta Kużdżał, Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Pełnomocnik d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Wójcik. Osobiście w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Pełnomocnik Starosty d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Brygida Jakubowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Stefan Szelka, z-ca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski, szef WKU płk Zbigniew Garboś oraz prezesi zaprzyjaźnionych organizacji kombatanckich i społecznych: Alicja Zbyryt, Jan  Majewski i Franciszek Kopeć.
Spotkanie prowadził prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Brzegu
dr Józef Duda. Spotkanie było okazją do wręczenia medalu „Pro Patria” dla trzech członków organizacji. Medal otrzymali por. Maria Drozd, por. Franciszek Fuławka i kpt. Bolesława Żukowska.
7 osób otrzymało też z rąk płk Stefana Szelki medal „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Byli to oficerowie i podoficerowie: Feliksa Piekarz, Marcelina Pietrowiec, Irena Małczuk, Konstanty Soroka, Przemysław Stojakowski i Dionizy Wasilewski.

Wzruszającym momentem spotkania było przedstawienie sylwetki najstarszego uczestnika imprezy 97-letniego kombatanta  Jarosław Furgały, który przeżył Sybir, walczył o Leningrad i przeszedł szlak bojowy do Berlina.

Prezes Duda przybliżając gościom swój związek przyznał, że obecnie istnieją na terenie powiatu brzeskiego 2 koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zrzeszające 124 osoby w tym 41 to kombatanci, a 83 to podopieczni- najczęściej żony zmarłych kombatantów.  „Czcić, szanować i otaczać opieką- to główne cele jakie powinny przyświecać władzom krajowym i samorządowym- jeśli chodzi o kombatantów”- zaznaczył prezes, dziękując staroście Maciejowi Stefańskiemu i Burmistrzowi Brzegu za dotychczasową współpracę.

Dość wspomnieć, że na terenie Województwa Opolskiego żyje już tylko 1 bohater Bitwy o Monte Cassino, 1 odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, 3 uczestników Bitwy pod Lenino i 6 Żołnierzy Września.

Cóż możemy zrobić dla tych, którzy są żywą historią, a już niedługo staną się legendą. Na pewno dołożyć wszelkich starań, aby pamięć o ich bohaterskich czynach przetrwała w naszych sercach i umysłach.

Takim dziełem jest m.in. drukowanie przez Gazetę Brzeską (obecny na spotkaniu redaktor Bogdan Kościński) 98 barwnych- kombatanckich życiorysów opracowanych przez dr Jana Dudę. Kolejne ponad 300 życiorysów czeka na publikację. Być może uda się wydać tą ciekawą pozycję w formie publikacji książkowej.

Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę