Józef Piłsudski jest dla Polaków symbolem pracowitości, uporu, skromności
i niesamowitej skuteczności. Cechy te stanowią drogowskaz dla wszystkich tych, którzy uważają go za największego z bohaterów narodowych.

Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego noszą ulice, place, szkoły i organizacje. W Brzegu Piłsudski patronuje Publicznemu Gimnazjum nr 1 oraz Niezależnemu Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich.

            Taki patronat bardzo zobowiązuje, dlatego dyrekcja szkoły reprezentowana przez Panią Danutę Stefańską, nauczyciele, rodzice i dzieci co roku 19 marca w dniu imienin Józefa obchodzą Dni Patrona szkoły.
            Jest to ważne wydarzenie dla szkoły oraz dla całego brzeskiego środowiska.
W tegorocznej akademii zorganizowanej jako podsumowanie Dni Patrona uczestniczył m.in. Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, przedstawiciele związków kombatanckich oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzegu. W ramach Dnia Patrona odbyła się III edycja turnieju szachowego pn. „ Piłsudski też grał w szachy” dla młodzieży brzeskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który wygrał Tomasz Małecki z I Liceum Ogólnokształcącego, kolejne miejsca zajęli Łukasz Koriat oraz Przemysław Jędrzejewski z II Liceum Ogólnokształcącego.
            Rozstrzygnięto ponadto konkurs plastyczny pt. „Józef Piłsudski widziany moimi oczami”. Nagrody w tym konkursie otrzymali: I miejsce Aleksandra Surmińska, II miejsce Anna Bilska, III miejsce ex aequo Angelika Andrasz i Maciej Pelikan.
            Uroczystą akademię uświetniła występem klasa I c z PG nr 1 przygotowana przez wychowawczynię Małgorzatę Niewczas. Jak powiedziała dyrektor gimnazjum Danuta Stefańska „Józef Piłsudski to twórca niepodległości naszej Ojczyzny, symbol największego Polaka w historii kraju. Z takim patronem gimnazjum nasze stawia na potęgę młodości, rozwój talentów i budzenie ciekawości świata, a z drugiej strony na rozbudzenie ducha patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny”.
I właśnie ten patriotyzm okazali uczniowie szkoły, którzy dumnie ze swoim sztandarem uczestniczyli w uroczystej mszy świętej celebrowanej w Kościele Garnizonowym przez Księdza Kapelana płk. Kazimierza Krużela. Kazanie wygłoszone przez Księdza Kapelana oraz modlitwę za duszę Józefa Piłsudskiego, a także wszystkich zmarłych kombatantów ze związku jego imienia, czyli Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, traktowało również o innym bohaterze tego dnia – Świętym Józefie- patronie robotników.
            Po mszy prezes NSKP Jan Majewski wygłosił krótki referat o Józefie Piłsudskim i tradycjach patriotycznych, które do dziś są kultywowane przez stowarzyszenie.
 
 
                                                                                   Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów
 i Osób Represjonowanych
Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę