UCHWAŁA NR 153/2016

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego

 

Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do rady działalności pożytku publicznego oraz wynikami głosowania na kandydatów na członków powiatowej rady działalności pożytku publicznego w Brzegu, uchwala się, co następuje:

 • 1. Powołuje się Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu I kadencji w składzie:

1) przedstawiciele Zarządu Powiatu Brzeskiego:

 1. Genowefa Prorok,
 2. Barbara Bednarz,
 3. Mieczysław Niedźwiedź;

2) przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego:

 1. Dariusz Socha,
 2. Tomasz Komarnicki;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzących działalność na terenie powiatu brzeskiego:

 1. Jadwiga Kulczycka,
 2. Magdalena Kłoda,
 3. Józef Hrynczyszyn,
 4. Barbara Janek,
 5. Robert Janocha,
 6. Robert Laszuk,
 7. Małgorzata Wołowicz,
 8. Dorota Mrowiec.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      

                                                                                    Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

 1. Starosta Maciej Stefański (—)
 2. Wicestarosta Jan Golonka (—)
 3. Jacek Hargot (—)
 4. Arletta Kostrzewa (—)
 5. Tomasz Róża (—)
Wydrukuj stronę