W dniu 17 grudnia 2014r obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu, która zaopiniowała pozytywnie projekt planu Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2015r. Kwota środków, jakimi dysponuje od początku roku PUP w Brzegu wynosi ponad 12 mln. zł, z czego 5,4 mln. zł to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przyjmuje na bieżąco wnioski pracodawców o zorganizowanie staży, prac interwencyjnych, refundacje bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy oraz wnioski bezrobotnych o przyznanie środków na dotację w celu podjęcia działalności gospodarczej, bonów stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, do wyczerpania posiadanych środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać m.in. na stronie internetowej www.pup.brzeg.pl, na tablicach multimedialnych i tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP przy ul. A. Krajowej 32 i Filii PUP w Grodkowie oraz

– w sprawie dotacji dla bezrobotnych i dofinansowania wyposażenia stanowisk pracy-Referat

promocji przedsiębiorczości w pok. 10, I p. tel. 77 4441390-92 wew. 135

– w sprawie szkoleń i bonów szkoleniowych- pok. 29 II p, tel. 77 444139-92 wew.159

– w sprawie staży, bonów stażowych, zatrudnieniowych, zasiedleniowych, prac interwencyjnych

i refundacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Referat ds. aktywizacji bezrobotnych I p.

pok. 13, tel. 77 4441390-92 wew. 128.

– w sprawie udziału w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkujących gminy: Lubsza, Olszanka oraz Skarbimierz- II p, pok. 26, tel. 77 4441390-92 wew. 137
Zapraszamy serdecznie naszych pracodawców i osoby bezrobotne do udziału w projektach!

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Wydrukuj stronę