KOMUNIKAT 3/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu 1 w roku 2018.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz
w Kluczborku i Zdzieszowicach – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2018 r.)

  1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:

– Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);

  1. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

– Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),

– Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej1 na znacznym obszarze województwa.

 

1 1 ng/m3– średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Wydrukuj stronę