PKP zakończyło prace związane z budową wiaduktu nad drogą z Brzegu do Małujowic. Wiadukt ten usytuowany jest nad drogą powiatową, dlatego w 2009 r. PKP zwróciło się do powiatu brzeskiego z propozycją zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby jednocześnie na budowę wiaduktu i przebudowę włączeń układu drogowego ulicy Małujowickiej i Nysańskiej w Brzegu. Warunki porozumienia i związane z tym negocjacje prowadził Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Jończyk. W wyniku zawartego 25 sierpnia 2009 r. porozumienia – 6 sierpnia 2010 r. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał umowę z firmą FEROCO S.A. z Poznania na realizację zadania. Koszt inwestycji to 64 tys. zł i tę kwotę wyasygnował powiat. Zadanie było jednak dużo droższe, gdyż ogólny projekt przebudowy i remontu dróg na odcinku Armii Krajowej (skrzyżowanie z drogą krajową 39) do Łukowic Brzeskich i z Łukowic Brzeskich do Bierzowa wynosi 237 tys. zł. Część tego projektu stanowi w/w droga powiatowa do Małujowic przebiegająca pod wiaduktem. Oficjalne otwarcie drogi i dopuszczenie do ruchu nastąpiło 24 sierpnia br.
Z drogi najbardziej pewnie będą ucieszeni mieszkańcy Małujowic, którzy przez ostatnie trzy miesiące mieli bardzo utrudniony dojazd do Brzegu i z Brzegu.
 
Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę