Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbyła się 15 stycznia 2015 roku, podjęto uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego skarbnika powiatu (z dniem 31 stycznia 2015) oraz powołania nowej osoby na to stanowisko. W obu głosowaniach radni zagłosowali jednomyślnie za podjęciem uchwał.

Dotychczasowy skarbnik – Tomasz Witkowski, obejmie od lutego posadę wiceburmistrza Brzegu. Nowym skarbnikiem powiatu brzeskiego wybrano Barbarę Bednarz, która w ostatnich latach pełniła funkcję wójta gminy Świerczów (pow. namysłowski).

Wydrukuj stronę