- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny Paweł Giszko

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

(II piętro)

pok. 214

tel. 77 549 33 05

Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą:

1)    w zakresie audytowym:

2)   w zakresie kontrolnym — realizacja kontroli planowych i doraźnych, w szczególności według: