Powiat Brzeski uzyskał dofinansowanie
na termomodernizację sali gimnastycznej II LO w Brzegu

Projekt Powiatu Brzeskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu” został oceniony najwyżej i uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu na poddziałanie 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Projekt polega na termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne i montażem OZE. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in : prace demontażowe i przygotowawcze dot. termomodernizacji, izolację termiczną ścian i ścian fundamentowych, dachu, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami w szatniach, wymianę instalacji c.o., montaż powietrznej pompy ciepła, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w części socjalnej i szatniach oraz wymianę wentylatorów w sali sportowej, montaż rekuperatora ciepła o nominalnej sprawności odzysku ciepła 80%, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych, wymianę opraw oświetleniowych starego typu na źródła LED, wykonanie systemu zarządzania energią, utworzenie tzw. żyjącej zielonej ściany.
Inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku Sali gimnastycznej poprzez oszczędność energii cieplnej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcję emisji CO2. Dodatkowo nastąpi wzrost produkcji i wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu: 790 968,68 PLN
Wartość dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 624 865,25 PLN

Wydrukuj stronę