Od 1 listopada Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu prowadzą pogotowie zimowego utrzymania dróg powiatowych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem całodobowych dyżurów, jak i na podstawie prognoz pogody.

Planem zimowego utrzymania (w sezonie zimowym 2013/2014) objęto drogi  o łącznej długości 290 kilometrów znajdujące się na obszarze Powiatu Brzeskiego obejmującego gminy: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, Miasto Brzeg, Gmina i Miasto Grodków oraz Miasto i Gmina Lewin Brzeski. Do dyspozycji oddanych zostanie 7 pługów, 5 piaskarko-solarek, 1 ładowarka, 1 równiarka. Przygotowano również 456 ton mieszanki soli i piasku. 

Dyżurni zobowiązani są do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach powiatowych środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg. Do środków masowego przekazu oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej podawane będą komunikaty o utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi, występującymi na terenie powiatu brzeskiego. Informacji o przejezdności dróg powiatowych udzielać będzie dyżurny ZDP Brzeg pod numerem telefonu: 077/416-38-40, 411-38-45 oraz dyżurny bazy sprzętowo-materiałowej PRDM Brzeg pod numerem telefonu 077/416-32-87.

„Jak na razie mamy do czynienia z niewielkimi, topniejącymi opadami śniegu i  temperaturą około 0 stopni Celsjusza i wyższą. Takie warunki nie wymagają jeszcze wysłania na drogi specjalistycznego sprzętu  – mówi Ludmiła Kondrajczak, Kierownik Działu Technicznego ZDP. Jesteśmy jednak w pełni przygotowani na pogorszenie się aury. W przypadku zwiększonych opadów śniegu i spadku temperatury drogowcy natychmiast ruszą w teren i rozpoczną prace przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg”.

Wydrukuj stronę