W imieniu organizatorów XIV Brzeskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej serdecznie dziękujemy następującym osobom za pomoc w organizacji wystawy i opiekę merytoryczną: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Barbarze Kamińskiej, Staroście Powiatu Brzeskiego Maciejowi Stefańskiemu, Burmistrzowi Brzegu Wojciechowi Huczyńskiemu, Brygidzie Jakubowicz, Beacie Zatoń-Kowalczyk, Mirosławie Łabudzińskiej, Elżbiecie Gil, Ninie Maj, Krzysztofowi Tokarskiemu, Markowi Starczykowi, Markowi Waszczykowskiemu, Arturowi Stecule, Krzysztofowi Kulwickiemu, Romualdowi Nowakowi, Andrzejowi Peszce, Tomaszowi Kaflowi i Tomaszowi Fronckiewiczowi.

Ponadto serdecznie dziękujemy wystawcom: Dagmarze Wolskiej, Jerzemu Andrzejowi Gołębiowskiemu, Leszkowi Derkaczewskiemu, Tadeuszowi Sadowińskiemu, Zenonowi Czajce, Państwu Piotrowiczom, Mieczysławowi i Paulinie Adamowiczom, Tadeuszowi Jurkowi, Robertowi Karlikowskiemu, Maciejowi Czwartosowi, Adamowi Hofmanowi, Zdzisławowi Zielonce i Józefie Gołębiowskiej.

 

 

 

 

 

Tadeusz B. Marcin Denes

 

Prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów

 

we Wrocławiu

 

 

 

Tadeusz Sadowiński

 

Przewodniczący Koła Terenowego

 

w Brzegu
Wydrukuj stronę