25 października br. odbyło się spotkanie Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego. W związku z zakończeniem III kadencji Rady Powiatu Brzeskiego Starosta Maciej Stefański (jednocześnie przewodniczący Rady Społecznej) podziękował wszystkim członkom rady za ich dotychczasową działalność. Przypomnijmy – rada jest organem opiniodawczo – doradczym dyrektora BCM m.in. opiniuje budżet jednostki, zakup sprzętu, plany inwestycyjne, kredyty bankowe itp.

Wraz z podziękowaniem za dobrą współpracę starosta Maciej Stefański wręczył członkom rady drobne upominki promujące powiat brzeski.

Przedstawiciele rady podsumowując jej czteroletnią działalność także podziękowali staroście za współpracę.

Dzień później starosta Maciej Stefański spotkał się z dr Januszem Fidrysiakiem, który od 10 lat społecznie opiniuje wnioski dotyczące skierowań do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzegu. Zazwyczaj funkcja ta wykonywana jest odpłatnie, natomiast dr Fidrysiak chce wykonywać ją całkowicie społecznie co świadczy o jego dużej wrażliwości i poczuciu obowiązku związanego z prestiżowym zawodem lekarza.
Starosta Maciej Stefański i Naczelnik Wydziału Zdrowia Anna Niesłuchowska serdecznie podziękowali dr Januszowi Fidrysiakowi, wręczając mu także drobny upominek związany z promocją powiatu brzeskiego.
 
 
Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę