W ostatnich latach w powiecie brzeskim przeprowadzono kapitalne remonty budynków I i II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, Szkolnym Ośrodku Wychowawczym w Grodkowie (internat) oraz Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Wartość nakładów finansowych poniesionych dotychczas na remonty to kwota około 13 milionów złotych.

Do upiększonych szkół wkrótce dołączy kolejna brzeska placówka. Powiat brzeski złożył bowiem w ubiegłym roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne (NFO-ŚiGW) w Warszawie na zadanie „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”.

 

Programem, z którego Powiat zamierza sfinansować termomodernizację jest System Zielonych Inwestycji. Na zatwierdzonej przez NFOŚiGW liście obejmującej wnioski 159 samorządowców i instytucji ubiegających się o dofinansowanie, projekt naszego powiatu znalazł się na pierwszym miejscu. Dofinansowaniem objęto 49 projektów. Zgodnie z warunkami konkursu powiat brzeski wystąpił do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania w wysokości 30% oraz o kredyt preferencyjny wysokości 60%. Pozostałe 10% to kwota wkładu własnego powiatu. Kosztorysowana wartość zadania to 3.613.731,41zł. Obecnie trwają negocjacje, których celem jest aktualizacja harmonogramu finansowo-rzeczowego. Po ich zakończeniu w imieniu zarządu powiatu brzeskiego umowę z NFOŚiGW podpiszą starosta Maciej Stefański i wicestarosta Ryszard Jończyk. W ramach termomodernizacji zaplanowano:

 

1. Wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji drewnianej dachu

 

2. Ocieplenie dachu budynku głównego sali gimnastycznej i stropodachu łącznika

 

3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

 

4. Wymianę sieci centralnego ogrzewania

 

5. Wymianę sieci kanalizacyjnej

 

6. Wymianę linii zasilającej, wymianę sieci elektrycznej wraz z montażem opraw energooszczędnych w pomieszczeniach

 

7. Ocielenie ścian wraz z malowaniem elewacji wszystkich budynków

 

Rozpoczęcie procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, której celem będzie wyłowienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się w kwietniu. Prace termomodernizacyjne rozpoczynają się w drugiej połowie 2012 roku i będą trwały do maja 2013 roku.

 

 

 

W ostatnich latach powiat zrealizował:

 

1. Kapitalny remont II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu

 

Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu objęła: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę poszycia dachowego, wymianę sieci c. o. i wodociągowo-kanalizacyjnej, ocieplenie budynku, remont sal, pomieszczeń, sanitariatów.

 

2. Kapitalny remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu

 

Termomodernizacja obejmowała: wymianę poszycia dachowego, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę sieci c. o.

 

3. Budowa kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

 

Budowa kompleksu sportowego przy ZSZ nr 1 objęła: boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocznię w dal, ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie terenu, chodnik, parking.

 

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu

 

Budowa wraz z ogrodzeniem i oświetleniem boiska do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną, tenis ziemny, oraz bieżni i skoczni przy I LO i ZSE w Brzegu.

 

5. Budowa warsztatów przedmiotów budowlanych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu

 

6. Utworzenie pracowni pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Grodkowie

 

7. Utworzenie pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

 

Przebudowa hali warsztatowej na pracownię przedmiotów budowlanych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia ZSB w Brzegu, zakup sprzętu i urządzeń do pracowni pojazdów samochodowych w ZSR CKP w Grodkowie oraz zakup obrabiarek sterowanych numerycznie do ZSZ nr 1 w Brzegu.

 

8. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Brzegu

 

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Brzegu obejmująca docieplenie budynku ze stropodachem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów.

 

9. Nowy internat dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie

 

Wykonano kapitalny remont korytarzy, klatek schodowych, 30 pokoi wraz z łazienkami, stołówki, aneksu kuchennego, ocieplono ściany budynku wraz ze stropodachem, wymieniono stolarkę okienno – drzwiową, instalację przeciwpożarową, centralne ogrzewanie.

 

10. Dostosowanie placówek powiatowych do obowiązujących standardów

 

– Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

Budowa windy, remont i modernizacja pomieszczeń

 

– Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie

 

Remont i budowa pomieszczeń

 

– Dom Dziecka w Strzegowie

 

Remont pokoi, stołówki i aneksów kuchennych

 

– Dom Dziecka w Skorogoszczy

 

Dostosowanie i modernizacja systemu przeciwpożarowego

 

11. Adaptacja pomieszczeń po warsztatach na pracownie w ZSR w Grodkowie, wymiana dachówki wraz z ociepleniem w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie, wymiana okien w budynku SOSW gimnazjum i podstawówki w Grodkowie

 

 
Wydrukuj stronę