Żeby czcić wystarczy pamiętać. W Polsce nie trzeba urządzać wielkich parad pełnych pokazu siły militarnej, aby uroczyście i godnie uczcić Dzień Zwycięstwa. 69 lat po wojnie mamy jeszcze to szczęście, że w gronie kombatantów – niekwestionowanych bohaterów tamtych wydarzeń – możemy modlić się za dusze tych, którzy przelali krew za Polskę i składać hołd pod pomnikami upamiętniającymi tych bohaterów.

8 maja w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzegu ks. Proboszcz Marcin Czerepak oraz wierni, w tym władze samorządowe (reprezentowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Wiceburmistrza Brzegu Stanisława Kowalczyka i Przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Grochowskiego), młodzież, służby mundurowe i przedstawiciele organizacji społecznych oraz kombatanckich, modlili się właśnie za tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Tego samego dnia w uroczystościach wojewódzkich w Opolu przy pomniku poświęconym „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” brzescy kombatanci wraz z Pełnomocnikiem Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Brygidą Jakubowicz zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami za szczególne zasługi na rzecz środowisk kombatanckich oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczenie „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” z rąk Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego i szefa Wojewódzkiej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu płk. Mirosława Karaska otrzymał Prezes ZKRP i BWP bosman dr inż. Józef Duda. „Jubileuszową Złotą Odznakę 70 Rocznicy Bitwy pod Lenino” otrzymali (z terenu powiatu brzeskiego) mjr Ryszard Ożyński, por. Tadeusz Krzywy, por. Michał Raczyński i por. Dionizy Wasilewski. Odznaki wręczył płk Stefan Szelka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP.

Najwyższym Odznaczeniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie – „Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” wyróżniono dwóch mieszkańców Województwa Opolskiego: Brygidę Jakubowicz (z Brzegu) oraz Juliusza Marię Krawackiego (z Opola). Dekoracji dokonał Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.

Krystian Ławreniuk

Wydrukuj stronę