Był i jest moralnym drogowskazem dla nas wszystkich. Nieugięty, sprawiedliwy o olbrzymiej wierze – stanowi symbol tego, co najważniejsze dla każdego Polaka – wolności i solidarności. Ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności” odszedł od nas 28 lat temu.

 

Złożył największą ofiarę – swoje życie za każdego z nas. Bestialsko zamordowany 30 X przez aparatczyków totalitarnej władzy, dziś błogosławiony, stanowi symbol i opokę społeczeństwa polskiego. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, który odbył się 3 XI 1984 r., stał się wtedy ogromną manifestacją, dziś pamiętają o nim wierni kościoła katolickiego, którzy gromadzą się na uroczystych mszach świętych modląc się za duszę błogosławionego. Pamiętają też członkowie NSZZ „Solidarność” organizując coroczne uroczystości.

 

21 X taka msza miała miejsce w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Kazanie wygłosił ks. dziekan Bolesław Robaczek a celebrowali ją ks. Piotr i ks. Stanisław. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, poczet NSZZ „Solidarność” i poczty brzeskich szkół gimnazjalnych. Kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ks. Jerzego Popiełuszkę złożyły władze miasta i powiatu, przedstawiciele szkół oraz organizacji społecznych.

 

 

 

B.J.
Wydrukuj stronę