Do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) i samorządów pn. „FLORIANY 2017” zostało zgłoszonych blisko 375 prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Kapituła Konkursu, w której zasiadają wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do kategorii konkursowych wyłoniła grupę 54 nominowanych organizacji w 12 kategoriach.
W tej elitarnej grupie znalazła się także zgłoszona do konkursu prospołeczna inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach (gm. Lubsza). Strażacy z Mąkoszyc w minionym roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz firmą szkoleniową Wojnarowski zorganizowali na skalę wojewódzką cykl szkoleń i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób starszych i często niepełnosprawnych. Odbiorcami akcji byli głównie członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który w całym województwie liczy obecnie ok. 18 tysięcy członków, zrzeszonych w 17 oddziałach rejonowych. Opolscy seniorzy od wielu już lat aktywnie uczestniczą w życiu społecznym oraz realizują poprzez swą działalność statutową zadania na rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy znajdują się niejednokrotnie w trudnej sytuacji materialnej. Prospołeczne dokonania strażaków z OSP Mąkoszyce idealnie wpasowały się w jedną z kategorii Konkursu – „Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń”. – Znalezienie się w elitarnym gronie nominowanych, to ogromne wyróżnienie naszej jednostki w skali kraju. Cieszę się, że Kapituła Konkursu doceniła nasze działania, to bardzo motywuje do dalszej pracy – mówi Damian Resiak, prezes OSP Mąkoszyce.
Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz we współpracy z partnerami – samorządami, lokalnymi instytucjami, organizacjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY wyłonieni zostaną podczas Gali Finałowej połączonej z uroczystymi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, która odbędzie się 4 maja 2017 r. w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Finalnie z województwa opolskiego nominowane w konkursie „FLORIANY 2017” są trzy jednostki:
OSP Mąkoszyce (pow. brzeski),
OSP Miejsce Odrzańskie (pow. kędzierzyńsko-kozielski),
OSP Pludry (pow. oleski).

Wydrukuj stronę