- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2020r.