Brzeg, dnia 20.02.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) w zakresie

kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu –

kwota przyznanej dotacji 30.000 zł.

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do Przyznana kwota dotacji [zł]
1 Fundacja „Tango-Si”
ul. Wrocławska 4/5
49-300 Brzeg
Festiwal Tanga w Brzegu 4.000
2 Stowarzyszenie
„Nasze Osiedla”
ul. Kosynierów 7/1
49-200 Grodków
Muzyczny piknik pod cisem – spotkanie w krainie łagodności 3.400
3 Towarzystwo
im. Ferenca Liszta
Plac Tadeusza
Kościuszki 10
50-028 Wrocław
Cykl koncertowy WIECZORY LISZTOWSKIE w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 5.000
4 Stowarzyszenie
Musica Aeterna
ul. Krucza 8/12
44-100 Gliwice
11 Festiwal Piastów Śląskich 4.000
5 Stowarzyszenie
Ad astra
ul. Bociania 14
48-300 Jędrzychów
„Zamkowe koncerty pod Gwiazdami” na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu w sezonie 2018 5.000
6 Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”
ul. Zamkowa 8
49-345 Skorogoszcz
Piknik Historyczny – Skorogoszcz 2018 4.000
7 Brzeskie Stowarzyszenie
Chorych na SM
ul. 1 Maja 2
49-300 Brzeg
XI Wojewódzki
Festiwal Osób
z Niepełnosprawnością „JESTEŚMY TU”
4.600

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(—)
MACIEJ STEFAŃSKI

Wydrukuj stronę