WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU II KADENCJI

 

W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji, trwającego od 11 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:

Agnieszka Bucma — 3 głosy

Ilona Gwizdak — 3 głosy

Józef Hrynczyszyn — 2 głosy

Magdalena Kłoda — 11 głosów

Ewa Lin — 6 głosów

Józefa Łuciów — 2 głosy

Małgorzata Naumowicz — 7 głosów

Wojciech Nizio — 4 głosy

Michał Roman — 4 głosy

Zgodnie z § 13 ust. 1 w związku z § 3 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) do rady powołuje się 8 przedstawicieli organizacji spośród kandydatów z listy, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. Ponieważ dwóch kandydatów do zajęcia ostatniego miejsca uprawniającego do członkostwa w radzie uzyskało równą liczbę głosów (2 głosy), zgodnie z § 13 ust. 2 wskazanej uchwały, komisja w składzie Maciej Róg, Małgorzata Cegielska-Pikor, Agnieszka Nadrowska dnia 4 marca 2019 r. przeprowadziła losowanie członka spośród tych kandydatów. W wyniku losowania na członka  rady wybrano Józefa Hrynczyszyna.

Wobec powyższego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatów powołani zostaną:

Agnieszka Bucma

Ilona Gwizdak

Józef Hrynczyszyn

Magdalena Kłoda

Ewa Lin

Małgorzata Naumowicz

Wojciech Nizio

Michał Roman

 

 

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO

(−)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę