- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Uzupełnienie składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 248/2020

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego

 

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co następuje:

                                                      

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (nieobecna)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)