- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II Kadencja 2019-2022

1. Opinia PRDPP z 19.03.2019 r.

2. Posiedzenie PRDPP z 04.04.2019 r.

3. Opinia PRDPP z 24.04.2019 r.

4. Posiedzenie PRDPP z 20.05.2019 r.

5. Opinia PRDPP z 28.05.2019 r.

6. Opinia PRDPP z 25.06.2019 r.

7. Posiedzenie PRDPP z 25.06.2019 r.

8. Posiedzenie PRDPP z 19.09.2019 r.

9. Opinia PRDPP z 16.10.2019 r.

10. Opinia PRDPP z 22.10.2019 r.

11. Opinia PRDPP z 28.10.2019 r.

12. Opinia PRDPP z 19.11.2019 r.

13. Opinia PRDPP z 18.12.2019 r. zał. 1   

Opinia PRDPP z 18.12.2019 r. zał. 2

14. Opinia PRDPP z 14.01.2020 r.

15. Opinia PRDPP z 17.03.2020 r.

16. Opinia PRDPP z 22.04.2020 r.

17. Opinia PRDPP z 20.05.2020 r.

18. Opinia PRDPP z 24.06.2020 r. zał. 1

Opinia PRDPP z 24.06.2020 r. zał. 2

19. Opinia PRDPP z 09.09.2020 r.

20. Opinia PRDPP z 16.09.2020 r. zał. 1

Opinia PRDPP z 16.09.2020 r. zał. 2

21. Opinia PRDPP z 16.12.2020 r.

22. Opinia PRDPP z 19.01.2021 r.

23. Opinia PRDPP z 19.05.2021 r.

24. Opinia PRDPP z 25.05.2021 r.

25. Opinia PRDPP z 09.09.2021 r. zał. 1

Opinia PRDPP z 09.09.2021 r. zał. 2

26. Opinia PRDPP z 22.09.2021 r.

27. Opinia PRDPP z 29.09.2021 r.

28. Opinia PRDPP z 03.11.2021 r.

29. Opinia PRDPP z 17.11.2021 r.

30. Opinia PRDPP z 24.11.2021 zał. 1

Opinia PRDPP z 24.11.2021 zał. 2

Opinia PRDPP z 24.11.2021 zał. 3

Opinia PRDPP z 24.11.2021 zał. 4

31. Opinia PRDPP z dnia 15.12.2021 r. zał. 1

Opinia PRDPP z dnia 15.12.2021 r. zał. 2

Opinia PRDPP z 17.01.2022

Opinia PRDPP z 15.03.2022