Brzeg, dnia 22 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl bądź systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/skrytka w terminie do 29 maja 2019 r.

 

                                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                                                                    (−)

                                                                                                                                                   Jacek Monkiewicz

 

oferta

Wydrukuj stronę