INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU II KADENCJI

W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, trwającego od 11 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:

Agnieszka Bucma — 3 głosy
Ilona Gwizdak — 3 głosy
Józef Hrynczyszyn — 2 głosy
Magdalena Kłoda — 11 głosów
Ewa Lin — 6 głosów
Józefa Łuciów — 2 głosy
Małgorzata Naumowicz — 7 głosów
Wojciech Nizio — 4 głosy
Michał Roman — 4 głosy
Zgodnie z § 13 ust. 1 w związku z § 3 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) do rady powołuje się 8 przedstawicieli organizacji spośród kandydatów z listy, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. Ponieważ dwóch kandydatów do zajęcia ostatniego miejsca uprawniającego do członkostwa w radzie uzyskało równą liczbę głosów (2 głosy), zgodnie z § 13 ust. 2 wskazanej uchwały wybór jednego z nich nastąpi w drodze losowania, które odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 9:30, w pokoju nr 105 budynku przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu.

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO
(−)
Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę